Λήψη απόφασης για την κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου για τη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: