Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

023

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: