ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β.Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: