«Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

421

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: