«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ. μελέτης 13/20

Αριθμός Απόφασης:

422

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: