Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων.

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: