Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

305

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: