Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για τις συμβάσεις α) «Αντικατάσταση Πρασίνου στο έργο «Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. Δενδροποτάμου», αριθ. μελ. 80/2016» και β) «Κλάδεμα δένδρων», αριθ. μελ. 83/2016.

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: