Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 4921/05.10.2017 πρόσκληση(κωδικός πρόσκλησης0 756ε ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: