Λήψη απόφασης Δημοτικού συμβουλίου για κατάθεση αιτήματος προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης για διαπίστωση αδυναμίας άσκησης της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών δόμησης(έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών, σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και διορθωτικών πράξεων εφαρμογών).

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: