Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 659/20.11.2018 πρόσκληση ( κωδικός πρόσκλησης 147.10α ΜΕ ΤΙΤΛΟ ««Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: