Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: