Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης στην Εκστρατεία ECOMOBILITY, που θα πραγματοποιηθεί στη νέα σχολική περίοδο 2011-12 και έχει στόχο την διάπλαση της Περιβαλλοντικής Αντίληψης των εφήβων μας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το E

Αριθμός Απόφασης:

397

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: