Έγκριση συμμετοχής του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Α΄στάδιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 Health, πρόσκληση: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity throughout the life course και συγκεκριμένα στην πράξη με τίτλο: «HealthyFutures».

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: