Έγκριση Πρωτοκόλλου - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων», με αριθμ. μελ. 95/13 και προϋπολογισμό 261.654,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: