Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III – Action Planning networks για τη σύσταση δικτύων σχεδιασμού δράσεων-, στην πρόταση με τίτλο: «Circular Cities» (Κυκλικές Πόλεις).

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: