Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Επεξεργασίας και μεταφοράς κλαδιών», με αριθ. μελ. 23/2016. Δέσμευση-Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

080

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: