Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

081

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: