«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεμα δένδρων», με αριθ. μελ. 64/2014. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: