«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων», αριθμ.μελέτης 41/15. Δέσμευση - Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

082

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: