Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για «Προμήθεια & τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο «Απόστολος Αστρεινίδης (αριθμ.μελ.20/13). Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: