Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη προμήθεια ειδών αθλητικών δραστηριοτήτων (αναμνηστικά δώρα, κύπελλα, μετάλλια, είδη τιμητικών διακρίσεων, κ.λπ.). Ψήφιση πίστωσης 23.000€.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: