Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση «Εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών» στο πλαίσιο του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ “PRE-E-HEALTH”. Ορισμός Επιτ

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή