Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου σχολικού έτους 2012-2013». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: