Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου σχολικού έτους 2013-2014». Δέσμευση-Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: