Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Ανάπλαση Πρασίνου στο έργο Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. Δενδροποτάμου», αριθ. μελ. 80/2016. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: