Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: