«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Αποξήλωσης πρέμνων και φύτευση νέων δένδρων, με αριθ. μελ. 73/2015. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: