«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθμ.μελ.68/15). Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: