Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευσης δένδρων», αριθμ. μελέτης 94/17. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: