Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπολειπόμενων τμημάτων 5 και 6 Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου (επαναπροκήρυξη) της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου .

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: