«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπολειπόμενων τμημάτων της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων».

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: