«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών: «Υλοποίησης εργασιών των Δράσεων «Δικτύωση» και «Ενημέρωση ευαισθητοποίηση» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξ

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: