Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης. Ορισμός επιπλέον μελών επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: