Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Φιλοξενίας Εφαρμογών, Εκπαίδευσης Χρήστων και Αναλωσίμων Υλικών στα πλαίσι

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: