Εξέταση ένστασης από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια οργάνων και ελαστικού δαπέδου παιδικής χαράς» (αριθ. μελέτ. 48/2013).

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: