: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2015». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: