«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2014-2015». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: