Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της δράσης 4 με τίτλο Δημοσιότητα, της πράξης με τίτλο « Μονογονεϊκές οικογένειες και τοπική κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη του Ε.Π.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: