Σύσταση προπληρωμής για δαπάνες υδρομέτρων κτιρίων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: