Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης». Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: