Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης».

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: