Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων».

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: