Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια χρωμάτων», αριθμ. μελέτης 12/17. Δέσμευση - Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: