:«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών αντιψυκτικού καθαριστικού υλικού για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: