Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: