Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για τα έτη 2012, 2013.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: