Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Η/Υ για τις υπηρεσίες του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: