Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικών κυλιόμενων 1300L πλαστικών 240L & 360L», αριθμ. μελέτης 121,122/12, ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.692,00€ με ΦΠΑ 23%.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: