Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, σκεπάστρων κάδων και επίστυλων απορριμματοδεκτών». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: